Důvěřujte našim zkušenostem v podnikání a obchodu

     Společnost 1 Witos, s.r.o. byla založena v roce 1997 v Třinci panem Jaromírem Witosem.
V květnu 1997 se firma zaregistrovala u Krajského soudu Ostrava oddíl C., vložka16328
se sídlem firmy Třinec, Sosnová 371. Jediný vlastník firmy je pan Jaromír Witos, jednatel.
webové stránky: www.witos.cz. Tým pracovníků firmy 1 Witos s.r.o. tvoří lidé se zdravotním
postižením. Našim cílem je zaměstnávat osoby zdravotně postižené. Napomáhá jim
v integraci do pracovního procesu tím, že jim nabídneme zaměstnání ve firmě. Obecně
platí, že nejlépe je schopen pomoci a usnadnit handicapovaným začlenění se do pracovního
procesu ten, kdo jejich problematiku zná. A to je právě naše chráněná dílna.
Dne 10. 6.2009 jsme získali státu chráněné dílny dle zákona č. 435/2004 Sb.     S ohledem na stále se rozvíjející se firmu, bylo nutné hledat nové, větší prostory. Záměr se
povedl a firma se přestěhovala do nových, lukrativních prostor v centru města. Provozovna
byla umístěna na dobře dostupném místě v blízkosti autobusového stanoviště v pronajatých
prostorách na ulici Staroměstská 534, 739 61 Třinec. Na této adrese začala podnikatelská
činnost v oblasti IT technologií na území celé ČR. Firma byla výrobcem počítačových sestav, 
které byly oceňovány v odborných časopisech.

Nyní společnost sídlí na nové adrese Lidická 662, 739 61 Třinec.

V posledních třech letech se zabývá zprostředkování nákupů a prodeje zboží, služeb a
problematice zaměstnávání handicapovaných osob.

 

     Dnes je firma natolik silná, že provádí standardní nevýrobní obchodní činnost,
na území České republiky, Polska a Slovenska.Nejen to, ale obchodujeme s hutním a stavebním
materiálem ve střední Evropě. 
Všechny tyto materiály mají potřebné atesty a certifikáty.
Zabývá se nejen zahraniční 
dodávkou, ale také tuzemskou, a to dodávkou koksu, uhlí, vápna,
dolomitického vápence, 
stavebních produktů, cihel, štěrku a kameniva pro stavebnictví

 


Print  
Free Joomla! templates by Engine Templates